حدیث نبوی

در روایتی از نبی اکرم(ص)رسیده است:

یا عباد الله انتم کالمرضی و رب العالمین کالطبیب فصلاح المرضی فیما یعلمه الطبیب و تدبیره به لا فیما یشتهیه المریض و تقیرحه الا فسلموا الله امره تکونوا من الفائزین

ای بندگان خدا شما چون بیمارید و پروردگار جهانیان مانند طبیب.

و بهبود حال بیمار در گرو توصیه های طبیب به او و تدبیر اوست نه در آنچه بیمار می خواهد و پیشنهاد می کند.

هان در برابر فرمان خداوند گردن نهید تا از رستگاران باشید.


/ 2 نظر / 170 بازدید
الهه

عالیه